MIKROHITEL - Díjszabás

 

Díjszabás

A hitelezési folyamat során felmerülő díjak

 

Hitelkérelem beadásakor felmerülő költségek:

 

A folyósítási feltételek teljesítéséhez kapcsolódó díjak:

 

 

Általános díjtételek a futamidő alatt

 

Megnevezés Megjegyzés Költség
Fizetési felszólító levél kiküldési díja e-mailben, elektronikus úton Ingyenes
Fizetési felszólító levél kiküldési díja

Postai úton: tértivevényes

Az első fizetési felszólítás kiküldésére 5 napos késedelem esetén kerül sor

1.500,- Ft
Ügyvédi fizetési felszólító levél kiküldési díja Ügyvédi fizetési felszólításra 90 napos késedelem esetén kerül sor 5.000,- Ft
Szerződésmódosítási költségtérítés Szerződésmódosítással járó tranzakció (Pl.: fedezet, kezes csere, átütemezés, fedezetkiengedés ) esetén a PRIMOM számára kell megfizetni 10.000,- Ft
érintett szerződésenkén
Szerződés megsértéshez, felmondáshoz kapcsolódó díjak Kölcsönszerződés adós általi megsértése, illetve a szerződés PRIMOM általi felmondása esetén

A felmerült teljes költségek 

(ügyvédi, közjegyzői díjak, levelezés költsége, egyéb díjak és illetékek

 

A Kezeseknek illetve a Zálogkötelezetteknek kiküldött felszólító levelek is az Adós hitelszámlájára kerülnek költségként előírásra. 

A fentiekre való tekintettel kérjük, hogy a fizetési határidők PONTOS betartására kiemelten figyeljenek! /A kamat minden hó 15-ig, a tőke minden hó 20-ig esedékes!/ 

 
Hírlevelünkön keresztül folyamatosan tájékozódhat aktuális forráslehetőségekről, vállalkozóknak szóló tematikus információkról, ingyenes tanácsadás igénybevételi és rendezvény-részvételi lehetőségekről, partnereket kereső külföldi és belföldi vállalkozásokról, kiadó iroda és műhely lehetőségeinkről és további Önnek kínált szolgáltatásainkról.
Primom